Mapa stránek SOŠ VMZ a JŠ


Menu

 1. Soscb
 2. Škola
 3. Domov mládeže
 4. Přijetí na DM
 5. Kontakty
 6. eduroam
 7. Odkazy
 8. Pošta
 9. Suplování
 10. Facebook
 11. Instagram

Obory

 1. Obor mechanizace a služby
 2. Učební plán - mechanizace a služby
 3. Obor Rostlinolékařství
 4. Učební plán - rostlinolékařství
 5. Obor veterinářství
 6. Učební plán - veterinářství
 7. Obor zahradnictví
 8. Učební plán - zahradnictví
 9. Jazyková škola

Škola

 1. Přijímací zkoušky
 2. Jídelníčky
 3. Informace pro rodiče
 4. Informace o škole
 5. Pro zaměstnance
 6. Fotoalbum
 7. Ekonomnika
 8. Granty a projekty
 9. Přijímací zkoušky
 10. Výpočet bodů za známky ZŠ - přijímací zkoušky
 11. Spolupracující firmy
 12. Spolupracucjící školy
 13. Občanské sdružení
 14. Školská rada
 15. Klub absolventů
 16. Historie školy
 17. Ročenky
 18. Europass
 19. Zřizovací listina
 20. Technická podpora
 21. Nastavení
 22. Úřední deska

Výuka

 1. Výuka
 2. Bakaláři
 3. Rozvrhy
 4. Rozvrh oboru mechanizace a služby, rostlinolékařství a zahradnictví
 5. Rozvrh oboru veterinářství
 6. Maturitní zkouška
 7. Školní poradenské pracoviště
 8. Podpora výuky
 9. Microsoft Teams
 10. Moodle
 11. Knihovna SOŠ VMZ a JŠ

Ekonomika

 1. Výběrová řízení
 2. Profil zadavatele
 3. Spisová služba
 4. Datová schránka