Úvod    Škola    Domov mládeže    Kontakty    eduroam    GDPR    Odkazy   Pošta    Suplování 
  
Úvod »skola »vyuka »klub

Klub absolventů a přátel školy

 

 

Vážení přátelé

Cílem klubu absolventů a přátel školy je především rozvoj vzájemné spolupráce s absolventy a ostatní veřejností.O tom, zdali se tak stane, rozhodnete pouze tím, že se ke členství v klubu přihlásíte.


Činnost klubu může být pochopitelně z vůle svých členů i rozsáhlejší. Návrhy na další aktivity můžete vyjádřit v přihlášce. Členství v klubu nevyžaduje zaplacení členského příspěvku. Komunikace mezi členy klubu bude probíhat pomocí elektronické pošty.Předseda:

Ing. Chalupa Petr


Vedoucí sekce mechanizační:

Ing. Daňhel Vlastimil


Vedoucí sekce veterinární:

MVDr. Dolejš Lukáš