Úvod    Škola    Domov mládeže    Kontakty    eduroam    GDPR    Odkazy   Pošta    Suplování 
  
Úvod »dmdm
<< Květen 2024 >>
Po Út St Čt So Ne
1. května
18. týden
1
2. května
18. týden
Mat. zk. DT2
3. května
18. týden
Mat. zk. DT3
4. května
18. týden
4
5. května
18. týden
5
6. května
19. týden
Mat. zk. DT6
7. května
19. týden
Mat. zk. DT7
8. května
19. týden
8
9. května
19. týden
9
10. května
19. týden
10
11. května
19. týden
11
12. května
19. týden
12
13. května
20. týden
13
14. května
20. týden
14
15. května
20. týden
15
16. května
20. týden
Začátek maturit16
17. května
20. týden
17
18. května
20. týden
18
19. května
20. týden
19
20. května
21. týden
20
21. května
21. týden
21
22. května
21. týden
22
23. května
21. týden
23
24. května
21. týden
24
25. května
21. týden
25
26. května
21. týden
26
Dnes je 27. května
22. týden
27
28. května
22. týden
28
29. května
22. týden
29
30. května
22. týden
30
31. května
22. týden
31
  Prázdniny
  Akce školy
  Svátek, So, Ne
 2. května - Mat. zk. DT
 3. května - Mat. zk. DT
 6. května - Mat. zk. DT
 7. května - Mat. zk. DT
 16. května - Začátek maturit

 Dnes je 27. 5. 2024 

Škola disponuje 3 ubytovacími kapacitami - DM U Hvízdala, DM Rudolfov a vlastním Domovem mládeže v areálu školy, který je zařazen dle svého vybavení do 2. kategorie.

DM je součástí rozsáhlého školního areálu, kde mohou děti trávit svůj volný čas, a to i aktivně na sportovních hřištích. Mohou si zahrát fotbal, tenis, beach volejbal.

Kapacita DM v areálu školy je 115 ubytovacích míst - 64 míst pro děvčata a 51 míst pro chlapce. Žák ubytovaný na DM nemá automaticky nárok na ubytování v dalším školním roce.


Vybavení


Jsou zde 2-4 lůžkové pokoje. Na každém patře je vybavená klubovna televizí, DVD, X-Boxem, počítači, fotbálkem… K dispozici je plně vybavená kuchyňka na přípravu teplých nápojů, ohřívání i vaření jídel. V přízemí se nachází posilovna, nově vybavená hudebna - bicí souprava, elektrická kytara, keybord...)

Také zde najdeme tvořivou dílničku, kde děti vytvářejí různé aranže, šíjí výrobky, malují trička a obrázky různou technikou….. K dispozici je i stolní tenis, který děti rádi využívají.

Na celém DM je bezplatné připojení k internetu.

dm1 dm2 dm3 dm4 dm5 dm6


Stravování


Stravování je zajištěno v areálu školy (budova mechanizačního a zahradnického oboru). Děti mají nárok odebírat snídaně, obědy, večeře a druhé večeře. Jídla se vydávají na stravovací čip, který současně slouží ke vstupu na DM i do školních budov. Ubytování v domově mládeže se žákům s přihlédnutím k vybavení domova a k úrovni poskytovaných služeb za úplatu stanovenou na základě §5 vyhlášky MŠMT ČR č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních, v platném znění, níže uvedeným způsobem: a) v pokoji, který má nejvýše 3 lůžka, odpovídá úplata za ubytování za 1 lůžko na 1 kalendářní měsíc částce ve výši 1000,- Kč, b) v pokoji, který má 4 lůžka, odpovídá úplata za ubytování za 1 lůžko na 1 kalendářní měsíc částce ve výši 900,- Kč.


Zájmová a výchovná činnost


Na začátku každého školního roku mají děti možnost se zapsat do různých zájmových kroužků - hudební, dramatický, výtvarný, aranžování, sportovní, vaření, motoristický.

Organizují se různé kulturní a společenské akce, návštěva divadelních představení, besedy na zajímavé téma, tvůrčí workshopy, fotovýtavy, AZ-kvíz, sportovní turnaje, charitativní vystoupení …

dm7 dm8 dm9 dm10 dm11 dm12 dm13

Jsme pořadatelem dvou sportovních turnajů mezi DM, a to v nohejbalu a odbíjené. Pořádáme "Hry bez hranic" a na konci školního roku "Zahradní slavnosti". Tělocvična školy je k dispozici 3x týdně.

Úzce spolupracujeme s  Jihočeským muzeem v Českých Budějovicích a Jindřichově Hradci, zároveň také navštěvujeme a kamarádíme se s dětmi v centru Bazalka, Arpida a MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené v Českých Budějovicích, kterým připravujeme tvůrčí dílničky, ale také divadelní vystoupení.

Vychovatelé se zaměřují na pomoc při přípravě na vyučování, vedou zájmové kroužky, besedy, soutěže.... Kontrolují pořádek na pokojích, dodržování vnitřního řádu a režimu dne, dbají na bezpečnost a protipožární předpisy.

Působení vychovatelů DM pomáhá dětem při socializaci a usnadňuje adaptaci na nové školní prostředí, život na DM i ve městě. Zároveň se také snaží spolu s dětmi vytvářet klidné prostředí na DM, usilují o příznivé sociální klima na základě otevřenosti a partnerství v komunikaci.

VELKOU VÝHODOU PRO NAŠE STUDENTY JE, ŽE SE DOMOV MLÁDEŽE I ŠKOLNÍ JÍDELNA NACHÁZÍ VE STEJNÉM AREÁLU JAKO ŠKOLA.