Úvod    Škola    Domov mládeže    Kontakty    eduroam    GDPR    Odkazy   Pošta    Suplování 
  
Úvod »mech

Mechanizace a služby (41-45-M/01)


PROFIL ABSOLVENTA ŠVP - Mechanizace a služby


Kód a název oboru: 41-45-M/01 Mechanizace a služby
Název ŠVP: Mechanizace a služby
Stupeň vzdělání: Střední vzdělání s maturitní zkouškou
Délka vzdělání: 4 roky
Forma studia: denní
Datum platnosti: 1. 9. 2014Jsi-li spíše technický typ, pak lze u nás studovat obor MECHANIZACE A SLUŽBY (41-45-M/01). Toto studium je zaměřené na zemědělství, dopravní a servisní služby a ICT techniku. Obor se věnuje nejrůznějším strojům, které se používají v zemědělství a dopravě. Dále se věnují osobním i nákladním auto-mobilům, včetně využití elektronických a automatizačních prvků ve strojích. Součástí je i studium údržby, servisu a oprav motorů a dalších technických zařízení. V rámci studia probíhá výuka CAD a CAM systému, včetně výuky práce na CNC strojích.foto foto foto foto
foto foto foto
foto foto foto
foto foto foto

Studium je vhodné pro chlapce se zájmem o techniku a nachází uplatnění v mnoha odvětvích i mimo zemědělství. Je ukončeno maturitní zkouškou.


Uplatnění absolventů


- obsluha zemědělské techniky
- opravář zemědělské techniky
- technik v zemědělských podnicích
- soukromý zemědělec
- servisní technik
- počítačový technik
- správce počítačové sítě
- dispečer dopravy
- řidič mezinárodní dopravy
- servisní a dopravní technik
- dispečer mechanizovaných prostředků
- řidič
- celní deklarant
- zastoupení zahraničních prodejních firem
- automechanik
- provoz soukromé autoškoly
- technik pojišťovny
- technik MTZ
- svářeč

V průběhu čtyřletého studia se naučíš:


a) teoretická část
- číst a sestavovat technickou dokumentaci
- znát vlastnosti a použití různých materiálů při konstrukci strojů
- seznámíš se se základy konstrukce strojů a zařízení včetně automatizačních prvků
- získáš přehled o diagnostických zařízeních jejich využití v opravárenství
- ovládat výpočetní techniku
- naučíš se pracovat s moderní výpočetní technikou
- součástí studia je také výuka vybraného světového jazyka

b) praktická část
- práce s ručním dřevo a kovo obráběcím nářadím
- práce na obráběcích strojích (soustružení, frézovaní, broušení, svařování atd.)
- využívání přesných měřidel, provádění zkoušek materiálu
- udržovat v chodu počítačovou síť
- obsluha diagnostických zařízení
- opravy motorových vozidel
- obsluha zemědělské techniky
- je možno získat kvalifikační oprávnění i pro ostatní techniku formou organizovaných kursů
- získání řidičského průkazu na traktor, motocykl, osobní a nákladní automobil
foto foto
- získání svářečského průkazu

Nedílnou součástí praktické výuky jsou praxe v moderních provozech, odborné exkurze, návštěvy výstav a předvádění nové techniky.