Úvod    Škola    Domov mládeže    Kontakty    eduroam    GDPR    Odkazy   Pošta    Suplování 
  
Úvod »vet

Veterinářství (43-41-M/01)


PROFIL ABSOLVENTA ŠVP - Veterinářství


Kód a název oboru: 43-41-M/01 Veterinářství
Název ŠVP: Veterinářství (2018)
Stupeň vzdělání: Střední vzdělání s maturitní zkouškou
Délka vzdělání: 4 roky
Forma studia: denní
Datum platnosti: 1. 9. 2018


Studium je vhodné pro chlapce a děvčata, kteří mají rádi přírodu a zejména zvířata a chtějí jim pomáhat. Je ukončeno maturitní zkouškou.foto foto foto
foto foto

Uplatnění absolventů


- asistent veterinárního lékaře
- odborník hygieny potravin - kontrola a analýza
- chovatel hospodářských a exotických zvířat
- laborant
- biotechnik
- inseminační, plemenářský a reprodukční technik
- klasifikátor jatečných zvířat
- podnikatel v zpracování a prodeji živočišných produktů
- zástupce firem na trhu se zemědělskými produkty
- pracovník v zoobutiku
- podnikatel v oblasti kosmetiky zvířat
- chovatel a podnikatel v kynologii a hyporehabilitaci
- studium na vysoké škole

V průběhu čtyřletého studia se naučíš:


- pečovat o zdravá i nemocná zvířata
foto
* získání řidičského oprávnění na osobní automobil, možnost rozšíření oprávnění na traktor, nákladní automobil a motocykl
- pracovat s moderními přístroji v laboratořích
- asistovat při operacích zvířat a provádět některé jednoduché chirurgické zákroky
- desinfekční, desinsekční a deratizační postupy
- inseminovat skot, prasata a jiná zvířata a odborně vést porod
- hygienickým zásadám výroby mléčných, rybích a masných výrobků
- pracovat s moderní výpočetní technikou a získáš základy běžného účetnictví
- pečovat o lovnou zvěř
* můžeš absolvovat kurs a vykonat mysliveckou zkoušku
* absolvovat kurz kosmetiky zvířat
* absolvovat inseminační kurz
* absolvovat paznehtářský kurz
foto

Výuka je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Praktická část se provádí v laboratořích, zemědělských a potravinářských podnicích i na soukromých farmách.