Úvod    Škola    Domov mládeže    Kontakty    eduroam    GDPR    Odkazy   Pošta    Suplování 
  
Úvod »zah

Zahradnictví (41-44-M/01)


PROFIL ABSOLVENTA ŠVP - Zahradnictví


Kód a název oboru: 41-44-M/01 Zahradnictví
Název ŠVP: Zahradnictví 2015
Stupeň vzdělání: Střední vzdělání s maturitní zkouškou
Délka vzdělání: 4 roky
Forma studia: denní
Datum platnosti: 1. 9. 2015

Studium je vhodné pro chlapce i děvčata, kteří mají rádi přírodu. Je ukončeno maturitní zkouškou.foto foto foto
foto

Uplatnění absolventů


- technik výsadby a údržby zahrad, parků a sadů
- forista a prodejce květin
- odborník na úseku realizace a údržby zeleně
- technik produkčních a šlechtitelských sadů
- pracovník zpracovatelských podniků
- poradce na úsecích ochrany a tvorby životního prostředí
- soukromý podnikatel v oboru zahradnictví
- student na vysoké škole
- zástupce zahradnických prodejních firem
- majitel řidičského průkazu "B"

V průběhu čtyřletého studia se naučíš:


a) teoretická část
- navrhovat zahrady a parky
- pěstovat zahradní rostliny v různých podmínkách
- orientovat se ve floristických trendech
- kombinovat použití různých materiálů a rostlin ve floristice
- získáš přehled o ochraně, použití a prodeji rostlin
- naučíš se pracovat s moderní výpočetní technikou
- součástí studia je také výuka vybraného světového jazyka

b) praktická část
- aranžovat ze suchých a živých rostlin
- navrhovat a vytvořit floristické objekty
foto foto foto
- tvarovat a udržovat zahradní dřeviny a plochy
- realizovat zahrady podle plánů
- obsluhovat zahradní mechanizaci
- získáš řidičský průkazu na osobní automobil
- můžeš získat řidičský průkaz na motocykl a traktor

Nedílnou součástí praktické výuky jsou praxe v moderních provozech, odborné exkurze, návštěvy výstav a předvádění nové techniky.