logo

Začínáme s praxí již ve škole


Výzva k podání nabídek včetně příloh na zakázku: Pronájem zemědělské techniky pro SOŠ byla zveřejněna pod č. zakázky: 39/2012/1.1-2 na http://opvk.kraj-jihocesky.cz/index.php?p=p_544.  

Výzva k podání nabídky
Příloha č. 1 Zadávací dokumentace
Příloha č. 2 Technická specifikace
Příloha č. 3 Krycí list
Výsledek výzvy k podání nabídek
Smlouva


Škola realizuje OPVK 1.1 – Začínáme s praxí již ve škole

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.14/01.0006
Datum zahájení realizace projektu: 1. září 2012
Datum ukončení projektu 31. srpna 2014
Celková výše podpory 2 342 821,08 Kč

Stručný obsah projektu: Projekt „Začínáme s praxí již ve škole“ je zaměřen na prohloubení spolupráce střední školy, zaměřené na technické a přírodovědné obory a odborné zaměstnavatelské sféry.Tento projekt vznikl na základě zjištění, že žáci ukončující své vzdělání postrádají dostatečnou praxi, která by jim pomohla lépe se uplatnit na trhu práce.Cílovou skupinou jsou žáci a pedagogičtí pracovníci technických a přírodovědných oborů v Jihočeském kraji.V rámci projektu budou probíhat stáže pedagogických pracovníků, které vyústí v tvorbu studijních materiálů, jenž budou aplikovány ve výuce. Součástí projektu je zapůjčení nových moderních strojů, prostřednictvím kterých se prováže teorie s praxí. Hlavní náplní projektu je uskutečnění stáží a rozšíření  praxe pro žáky odborných škol u budoucích zaměstnavatelů.Tento projekt je financován ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu (ESF).

Aktivita MECH1
Aktivita MECH2
Aktivita ZAH1
Aktivita ZAH2
Aktivita MECH3, ZAH3
Aktivita MECH4, ZAH4
Aktivita MECH5, ZAH5
Aktivita MECH6, ZAH6
Aktivita MECH7, ZAH7

Publikace

Pracovní listy

Prezentace