logo

Vyškolený pedagog – záruka kvalitní výuky

 

Škola realizuje OPVK 1.3 – Vyškolený pedagog – záruka kvalitní výuky


Registrační číslo projektu: cz.1.07/1.3.40/01.0007
Datum zahájení realizace projektu: 2. července 2012
Datum ukončení projektu: 31. března 2014
Celková výše projektu: 2 723 659,48 Kč

Stručný obsah projektu:
Hlavním cílem je udržení konkurenceschopnosti pedagogů žadatele. Cílovou skupinou jsou učitelé střední odborné školy, kteří se v rámci projektu naučí aktivně využívat moderní ICT multimediální techniky. Dále se učitelé v rámci projektu naučí využívat vhodné psychologické techniky ve stresových situacích. Projekt obsahuje 3 různě zaměřené klíčové aktivity:KA1 – vysoce odborná školení nejnovějších oborů ICT určená pouze pro pedagogy výpočetní techniky. Udržovat vzdělanost pedagogů v dynamickém prostředí výpočetní techniky (VT) je bezpodmínečně nutné pro udržení konkurenceschopnosti pedagogů a žáků. Zaměření na VT má každoročně 260 žáků, což vyžaduje maximální odbornost pedagogů.KA2 – školení pedagogů za účelem aktivního využívání interaktivních tabulí.KA3 – školení prevence a řešení výchovně vzdělávacích problémů na střední odborné škole pro většinu pedagogů.Zaměření projektu vzniklo na základě analýzy potřeb.Projekt předpokládá minimálně 282 úspěšně podpořených osob.Tento projekt je financován ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu (ESF).

 

Publikace