2010

- Měření geometrie kol lehkých užitkových vozidel
- Zpracování a vytištění pracovních listů a nové grafické zpracování informačních systémů na tabule
- Výměna zkušeností mezi partnerskými školami
- Mládež a lidové tradice
- Včelařské výukové dny