Úvod    Škola    Domov mládeže    Kontakty    eduroam    GDPR    Odkazy   Pošta    Suplování 
  
Úvod »dmdm
<< Červen 2024 >>
Po Út St Čt So Ne
1. června
22. týden
1
2. června
22. týden
2
3. června
23. týden
3
4. června
23. týden
4
5. června
23. týden
5
6. června
23. týden
6
7. června
23. týden
7
8. června
23. týden
8
9. června
23. týden
9
10. června
24. týden
10
11. června
24. týden
11
12. června
24. týden
12
13. června
24. týden
13
14. června
24. týden
14
15. června
24. týden
15
16. června
24. týden
16
Dnes je 17. června
25. týden
17
18. června
25. týden
Zapsání známek18
19. června
25. týden
Klasif. porada19
20. června
25. týden
Třídnický den20
21. června
25. týden
Vydávání vysvědčení21
22. června
25. týden
22
23. června
25. týden
23
24. června
26. týden
24
25. června
26. týden
25
26. června
26. týden
26
27. června
26. týden
27
28. června
26. týden
28
29. června
26. týden
29
30. června
26. týden
30
  Prázdniny
  Akce školy
  Svátek, So, Ne
 18. června - Zapsání známek
 19. června - Klasif. porada
 20. června - Třídnický den
 21. června - Vydávání vysvědčení  Dnes je 17. 6. 2024 

Škola disponuje 3 ubytovacími kapacitami - DM U Hvízdala, DM Rudolfov a vlastním Domovem mládeže v areálu školy, který je zařazen dle svého vybavení do 2. kategorie.

DM je součástí rozsáhlého školního areálu, kde mohou děti trávit svůj volný čas, a to i aktivně na sportovních hřištích. Mohou si zahrát fotbal, tenis, beach volejbal.

Kapacita DM v areálu školy je 115 ubytovacích míst - 64 míst pro děvčata a 51 míst pro chlapce. Žák ubytovaný na DM nemá automaticky nárok na ubytování v dalším školním roce.


Vybavení


Jsou zde 2-4 lůžkové pokoje. Na každém patře je vybavená klubovna televizí, DVD, X-Boxem, počítači, fotbálkem… K dispozici je plně vybavená kuchyňka na přípravu teplých nápojů, ohřívání i vaření jídel. V přízemí se nachází posilovna, nově vybavená hudebna - bicí souprava, elektrická kytara, keybord...)

Také zde najdeme tvořivou dílničku, kde děti vytvářejí různé aranže, šíjí výrobky, malují trička a obrázky různou technikou….. K dispozici je i stolní tenis, který děti rádi využívají.

Na celém DM je bezplatné připojení k internetu.

dm1 dm2 dm3 dm4 dm5 dm6


Stravování


Stravování je zajištěno v areálu školy (budova mechanizačního a zahradnického oboru). Děti mají nárok odebírat snídaně, obědy, večeře a druhé večeře. Jídla se vydávají na stravovací čip, který současně slouží ke vstupu na DM i do školních budov. Ubytování v domově mládeže se žákům s přihlédnutím k vybavení domova a k úrovni poskytovaných služeb za úplatu stanovenou na základě §5 vyhlášky MŠMT ČR č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních, v platném znění, níže uvedeným způsobem: a) v pokoji, který má nejvýše 3 lůžka, odpovídá úplata za ubytování za 1 lůžko na 1 kalendářní měsíc částce ve výši 1000,- Kč, b) v pokoji, který má 4 lůžka, odpovídá úplata za ubytování za 1 lůžko na 1 kalendářní měsíc částce ve výši 900,- Kč.


Zájmová a výchovná činnost


Na začátku každého školního roku mají děti možnost se zapsat do různých zájmových kroužků - hudební, dramatický, výtvarný, aranžování, sportovní, vaření, motoristický.

Organizují se různé kulturní a společenské akce, návštěva divadelních představení, besedy na zajímavé téma, tvůrčí workshopy, fotovýtavy, AZ-kvíz, sportovní turnaje, charitativní vystoupení …

dm7 dm8 dm9 dm10 dm11 dm12 dm13

Jsme pořadatelem dvou sportovních turnajů mezi DM, a to v nohejbalu a odbíjené. Pořádáme "Hry bez hranic" a na konci školního roku "Zahradní slavnosti". Tělocvična školy je k dispozici 3x týdně.

Úzce spolupracujeme s  Jihočeským muzeem v Českých Budějovicích a Jindřichově Hradci, zároveň také navštěvujeme a kamarádíme se s dětmi v centru Bazalka, Arpida a MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené v Českých Budějovicích, kterým připravujeme tvůrčí dílničky, ale také divadelní vystoupení.

Vychovatelé se zaměřují na pomoc při přípravě na vyučování, vedou zájmové kroužky, besedy, soutěže.... Kontrolují pořádek na pokojích, dodržování vnitřního řádu a režimu dne, dbají na bezpečnost a protipožární předpisy.

Působení vychovatelů DM pomáhá dětem při socializaci a usnadňuje adaptaci na nové školní prostředí, život na DM i ve městě. Zároveň se také snaží spolu s dětmi vytvářet klidné prostředí na DM, usilují o příznivé sociální klima na základě otevřenosti a partnerství v komunikaci.

VELKOU VÝHODOU PRO NAŠE STUDENTY JE, ŽE SE DOMOV MLÁDEŽE I ŠKOLNÍ JÍDELNA NACHÁZÍ VE STEJNÉM AREÁLU JAKO ŠKOLA.