Úvod    Škola    Domov mládeže    Kontakty    eduroam    GDPR    Odkazy   Pošta    Suplování 
  
Úvod »skola »vyuka »rozvrhy »rozvrhmrz
Rozvrh mechanizačního a zahradnického oboru 2020/2021    
                                             
Úplný rozvrh (barevný) včetně vyučujících                            
                                             
Po 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  7:00-7:45 7:55-8:40 8:50-9:35 9:45-10:30 10:50-11:35 11:45-12:30 12:40-13:25 13:35-14:20 14:30-15:15 15:25-16:10 16:15-17:00
M─1.A   SAO ANJ NEJ SAOc SAOc SAOc   ICT ICT ICT ICT    
M─1.B   MAT ANJ NEJ ICT ICT ICT ICT   CHE ZET TEV TEV  
RZ─1.   CJL ANJ NEJ ZEM MAT ZEV   CHEc BIOc CHEc BIOc CHEc BIOc  
M─2.A   ANJ NEJ CJL FYZ STR1 MAT   MEC SAZ    
M─2.B   ANJ NEJ SAZ TEV TEV STR1   MOVř FYZ    
RZ─2.   ANJ NEJ CJL Kc,ZMc MOVř Kc,ZMc MOVř DEN BIO   K,SK OCRr K,SK OCRr  
M─3.A   MAT MOV ANJ NEJ CJL SAO SAZ   OPN    
M─3.B   MOV MAT ANJ NEJ CJL   STRc(SVA) STRc(SVA) STRc(SVA) STRc(SVA)  
RZ─3.   TEV TEV ANJ NEJ OPN   PRX ZEl1/14 PRX ZEl1/14 PRX MOV1/14 PRX MOV1/14  
M─4.   SAOc SAOc SAOc SAOc ANJ NEJ   SAZc SAZc SAZc SAZc SAZc SAZc  
P─4.   EPO EPO EPO EPO MAT DAM ANJ NEJ MOV        
RZ─4.   ROLc ZUZc ROLc ZUZc CJL   ANJ NEJ PRX kr or1/14 PRX kr or1/14 PRX fr or1/14 PRX fr or1/14  
MAS, ANK, NEK
Út 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  7:00-7:45 7:55-8:40 8:50-9:35 9:45-10:30 10:50-11:35 11:45-12:30 12:40-13:25 13:35-14:20 14:30-15:15 15:25-16:10 16:15-17:00
M─1.A TEV TEV CJL MEC MAT   FYZ DEJ SAO    
M─1.B   DEJ CJL SAO MEC FYZ          
RZ─1.   ZEVc ZEVc ZEVc ZEVc CJL FLOz OCRr   BIO FYZ ZEM    
M─2.A   SAOc SAOc SAOc CJL   MOV STR2 STR2 STR2 STR2 STR2 STR2  
M─2.B   MEC ZET CJL   SAOc SAOc SAOc      
RZ─2.   MAT CJL CJL MAT TPR TEV TEV   OCOc ZELc OVOc ZELc    
M─3.A   MOV TEV TEV ZET ANJ NEJ   OPN EKO SAZ  
M─3.B   ZET ICT ICT ICT ICT ICT ICT ANJ NEJ SAZ   MOVř OPN  
RZ─3.   DEJ OVO MAT CJL ANJ NEJ   EKO OPN OCRr    
M─4.   MAT MOVř CJL ANJ NEJ EPO EPO EPO EPO   SAZ    
P─4.   CJL MOV MOV ANJ NEJ SAO EKO        
RZ─4.   MAT OPN OVO ANJ NEJ CJL ROL        
MAS, ANK, NEK
St 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  7:00-7:45 7:55-8:40 8:50-9:35 9:45-10:30 10:50-11:35 11:45-12:30 12:40-13:25 13:35-14:20 14:30-15:15 15:25-16:10 16:15-17:00
M─1.A   ZET ANJ NEJ MAT CJL CHE          
M─1.B   MEC ANJ NEJ CJL SAOc SAOc SAOc   CHE    
RZ─1.   MAT ANJ NEJ TEV TEV   PRX ZEZV1/14 ZEV1/14 PRX PRX ZMCc1/14 ZMCc1/14 PRX  
M─2.A   ANJ NEJ SAOc SAZ MAT ZET MOVř        
M─2.B   ANJ NEJ MAT STR2 STR2 STR2 STR2 STR2 STR2   FYZ MEC    
RZ─2.   ANJ NEJ MAT CHE OVO   PRX ZMC/M1/4 ZMC/M1/14 PRX PRX ZEL1/4 ZEL1/14 PRX  
M─3.A   SAOc SAOc SAOc SAOc ANJ NEJ   ICT ICT ICT ICT ICT ICT  
M─3.B   MAT CJL EKO ELE ANJ NEJ   SAZ TEV TEV  
RZ─3.   DENc1/14 O/OP1/14 DENc1/14 O/OP1/14 MAT CJL CJL MAT ANJ NEJ MOVř   ROL    
M─4.   CJL MOV MAT SAO EKO   OPN ANJ NEJ    
P─4.   SAO MAT CJL EKO   ZET OPN ANJ NEJ    
RZ─4.   MAT EKO ZZAr PRPr OCRr DENz TEV TEV   ANJ NEJ    
MAS, ANK, NEK
Čt 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  7:00-7:45 7:55-8:40 8:50-9:35 9:45-10:30 10:50-11:35 11:45-12:30 12:40-13:25 13:35-14:20 14:30-15:15 15:25-16:10 16:15-17:00
M─1.A   CJL ANJ NEJ MAT ZET CHE MEC        
M─1.B   MAT ANJ NEJ ZET STR1 STR1 SAO        
RZ─1.   CJL ANJ NEJ ICT ICT ICT ICT ZMC CHE        
M─2.A   ANJ NEJ SAO TEV TEV MAT CJL CJL MAT        
M─2.B   ANJ NEJ STR1 MAT CJL CJL MAT SAO SAZ        
RZ─2.   ANJ NEJ MAT CHE SKO   OPN FLOc OCRr      
M─3.A   MAT CJL MOV SAO   STRc(SVA) STRc(SVA) STRc(SVA) STRc(SVA)  
M─3.B   EKO MAT CJL CJL MAT   MOVř MOV SAO OPN    
RZ─3.   MAT ZUZc ROLc ZUZc ROLc DENz CHEr EKO   OVOc ZELc OVOc ZELc    
M─4.   ICT ICT ICT ICT ZET CJL MOV EKO        
P─4.   SAOc SAOc SAOc SAOc   ICT ICT ICT ICT ICT ICT    
RZ─4.   KVEz HYPr MAT OVOc ZELc OVOc ZELc BzZU ZcZU BzZU ZcZU        
MAS, ANK, NEK
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  7:00-7:45 7:55-8:40 8:50-9:35 9:45-10:30 10:50-11:35 11:45-12:30 12:40-13:25 13:35-14:20 14:30-15:15 15:25-16:10 16:15-17:00
M─1.A   STR1 STR1 FYZ CHE            
M─1.B   CJL CHE MAT FYZ            
RZ─1.   CHE FYZ MAT ZMC DEJ BIO        
M─2.A   ZET OPN MEC STR1 FYZ          
M─2.B   MAT CJL MOVř ZET SAO OPN        
RZ─2.   CJL ICT ICT ICT ICT BIO FLOc OCRr1/14 OCRr1/14 FLOc        
M─3.A   ANJ NEJ MAT CJL CJL MAT ELE EKO MOVř        
M─3.B   ANJ NEJ SAO SAOc SAOc SAOc SAOc        
RZ─3.   ANJ NEJ CJL KVEz CHEz ZUZ ZMc FLO/BIO ZMc FLOJCHE        
M─4.   TEV TEV ANJ NEJ MAT MOV SAO        
P─4.   MAT MOVř ANJ NEJ CJL TEV TEV        
RZ─4.   EKO ZEL ANJ NEJ CJL            
MAS, ANK, NEK
ANJ anglický jazyk
ANK anglický jazyk konverzace
BIO biologie
BIS biologický seminář
CJL český jazyk a literatura
CZJ cizí jazyk
DEJ dějepis
DAM doprava a manipulace
DEN dendrologie
DOP doprava
EKO ekonomika
ELA elektrotechika a automatizace
ELM elektronické měření
EPO elektronické počítače
FLO floristika
FYS fyzikální seminář
FYZ fyzika
GEO geodézie
CHE chemie
ICT informační a komunikační technologie
KAM kontrola a měření
KVE květinářství
MAC matematika cvičení
MAS matematický seminář
MAT matematika
MEC mechanika
MOV motorová vozidla
MSM manipulace s materiálem
NEJ německý jazyk
NEK německý jazyk konverzace
OBN občanská nauka
OCR ochrana rostlin
OPN občanskoprávní nauka
OVO ovocnictví
PRA právo
PRN právní nauka
PRX praxe
ROL rostlinolékařství
SAC servis a opravy cvičení
SAD sadovnictví
SAO servis a opravy
SAZ stroje a zařízení
SKO školkařství
STR strojnictví
STRc strojnictví cvičení - svařování
TAJ technický anglický jazyk
TEV tělesná výchova
TPR technologie pěstování rostlin
VAZ vázání a aranžování
ZAH základy zahradnictví
ZAZ základy zemědělství
ZAM zahradnická mechanizace
ZEL zelinářství
ZEM zeměpis
ZET zemědělské technologie
ZUZ zakládání a údržba zeleně
ZZA základy zahradní architektury
ZZV základy zahradnické výrobyy