ROP

Název projektu: Nové technologie v odborné praxi s ohledem na trh práce

Reg. č.: CZ.1.14/2.4.00/19.02573

Popis projektu:

Projekt je zaměřen na pořízení nových technologických zařízení pro obory vyučované na SOŠ veterinární. Tato zařízení budou využívána k praktické výuce odborných předmětů napříč všemi obory vyučovanými na SOŠ veterinární. Bude vybudována nová učebna CNC strojů pro obor Mechanizace a služby, pro obor Veterinářství vznikne nová laboratoř Hygieny a technologie potravin a pro obor Zahradnictví budou pořízeny ochranné biohazard boxy pro nové metody množení rostlin. Konkrétně se jedná o 14 technologických celků a vybavení jedné laboratoře v rámci oboru Veterinářství. Svým zaměřením je realizace tohoto projektu určena zejména žákům SOŠ veterinární, ale výstupy projektu budou mít pozitivní přínos i ve vztahu k pedagogům SOŠ veterinární a budoucím zaměstnavatelům. Realizace projektu se zaměřuje na zkvalitnění výuky odborných předmětů formou modernizace zázemí pro praktickou výuku žáků.


Předpokl. harmonogram: 03/2012 – 10/2013

Předpokl. rozpočet: 5,7 mil. Kč

Předpokl. dotace: 4,845 mil. Kč

Tento projekt Nové technologie v odborné praxi s ohledem na trh práce je spolufinancován Evropskou unií