Úvod    Škola    Kontakty    Eduroam    GDPR    Odkazy Pošta       Suplování   

Rostlinolékařství (41-04-M/01)


PROFIL ABSOLVENTA ŠVP - Rostlinolékařství


Kód a název oboru: 41-04-M/01 Rostlinolékařství
Název ŠVP: Rostlinolékařství
Stupeň vzdělání: Střední vzdělání s maturitní zkouškou
Délka vzdělání: 4 roky
Forma studia: denní
Datum platnosti: 1. 9. 2015

Studium je vhodné pro chlapce i děvčata, kteří mají rádi přírodu. Je ukončeno maturitní zkouškou.foto foto foto

Uplatnění absolventů


- podnikatel v oboru distribuce a obchodování s ochrannými prostředky v zemědělství
- podnikatel v oboru diagnostiky a poradenství v zemědělské prvovýrobě
- specialista na racionální využití všech látek (pesticidů, hnojiv) na ochranu rostlin v zemědělských a zahradnických podnicích
- specialista pracovišť ochrany životního prostředí, krajiny a půdy
- technik výzkumných a zkušebních pracovišť v oblasti zemědělství
- studium na vysoké škole
- řidičský průkaz skupiny B a T
- studium na vysoké škole
- zastoupení zahraničních prodejních firem

V průběhu čtyřletého studia se naučíš:


a) teoretická část
- znát pěstovat rostliny v různých podmínkách
- získáš přehled o ochraně rostlin
- naučíš se pracovat s moderní výpočetní technikou
- součástí studia je také výuka vybraného světového jazyka
- naučíš se pracovat s legislativou pro ochranu rostlin
- poradíš si se škůdci a chorobami rostlin

b) praktická část
- pracovat s ručním dřevo a kovo obráběcím nářadím
- tvarovat a udržovat zahradní dřeviny a plochy
- obsluhovat zahradní techniku
- získáš řidičský průkazu na traktor a osobní automobil
- můžeš získat řidičský průkaz na motocykl a nákladní automobil

Nedílnou součástí praktické výuky jsou praxe v moderních provozech, odborné exkurze, návštěvy výstav a předvádění nové techniky.