Pomaturitní studium

 

Výuka trvá celý školní rok (září – červen). Studium je denní (9:00-12:15).

Aprobovaní, plně kvalifikovaní vyučující. Rodilí mluvčí – konverzace - příprava na ústní zkoušky.

 

Status studenta (sociální a zdravotní pojištění hrazeno státem, další výhody studentů...).

 

Angličtina – několik skupin (začátečníci, mírně pokročilí, pokročilí), 20 hodin za týden.

 

Němčina - Rodilí mluvčí – konverzace - příprava na ústní a písemné zkoušky.

 

Příprava na zkoušky. Zkoušky se konají u nás (naši vyučující = certifikovaní zkoušející).

Státní jazykové zkoušky ze všech jazyků: základní B2, všeobecná C1.

Mezinárodní zkoušky z němčiny (Goethe-Zertifikate A1, A2, B1, B2, C1).

Mezinárodní z angličtiny (Cambridge, FCE......).

 

Přihlášky se podávají v květnu, červnu, během prázdnin, na podzim.

Možno nastoupit kdykoli během roku (nevyjde vysoká škola, maturita, zaměstnání...).

Bez přijímaček.

 

Celoroční školné činí  22.900,- Kč.

1.      zápisné.............................................................. 300,-Kč

2.      první splátka do 31.srpna.............................13.500,-Kč

3.      druhá splátka do konce listopadu  .................9.100,-Kč

 

1.splátku Kč 13.800,- (zápisné +1.splátka) lze uhradit převodem na bankovní účet  0214514306/0300   do konce srpna. Variabilní symbol uveďte ..................

 

www.soscb.cz,  kontakt: Petra Lisá 387 924 121, referent JŠ.

cahova@sosvaz.czMgr. Olga Cahová  724 285 833, 387 924 119, zástupce ředitele  JŠ.