Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

v Českých Budějovicích

 

Zřizovatelem naší školy je  Jihočeský kraj a  její činnost  upravuje vyhláška č. 19/2014 Sb. Školní rok je organizován obdobně jako na jiných školách, začíná a končí ve stejných termínech jako     na všech školách státních, jak základních, tak i středních. Jazyková škola s  právem státní jazykové  zkoušky se nachází na ulici Rudolfovská 92 v ČB.

Její název je: Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky.

Mezi priority jazykové školy patří zkvalitňování výuky, používání moderní techniky a moderních pomůcek pro výuku, a to tak, aby byli posluchači maximálně spokojeni a optimálně připraveni na zkoušky, které škola nabízí. Je možné uskutečnit jazykovou výuku také v učebnách vybavených moderní výpočetní technikou a využít počítačové programy pro výuku cizích jazyků.

 NABÍDKA    JAZYKOVÝCH   KURZŮ

- jednoletý pomaturitní kurz anglického jazyka

- jednoletý pomaturitní kurz německého jazyka

(20 hodin jazyka týdně, konverzace s rodilým mluvčím, zakončení státní jazykovou zkouškou i zkouškami mezinárodními, výhody studenta – sociální a zdravotní pojištění)

 

 - kurzy angličtiny, němčiny, francouzštiny, španělštiny, italštiny, holandštiny, portugalštiny, ruštiny, češtiny pro cizince

(výuku a zkoušku z českého jazyka pro cizince umožňuje také naše škola)

 - kurzy pro děti, studenty, dospělé a širokou veřejnost, firmy, instituce a organizace

Zabezpečíme výuku přímo ve Vaší firmě, ve škole, v instituci.

 - začátečníci, mírně pokročilí a pokročilí

 

 - příprava na různé typy zkoušek a získání certifikátů a mezinárodních diplomů. Konání  státní jazykové zkoušky základní a všeobecné, německých zkoušek mezinárodních, konání mezinárodních zkoušek z anglického jazyka  A1, A2, B1, B2, C1, C2.

 - získání osvědčení o znalosti a další osvědčení

- přezkušování