Kurz českého jazyka pro cizince

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zpracovává systém zajištění výuky a přezkoušení cizinců v českém jazyce v rámci realizace Koncepce integrace cizinců.

Od roku 2009 by měl být jednou z podmínek pro udělení trvalého pobytu cizince v České republice doklad o absolvování zkoušky z českého jazyka. Klíčovými předpoklady úspěšné integrace cizince v podmínkách České republiky je mino jiné znalost českého jazyka.  Jazyk je komunikačním prostředkem, zvyšuje možnosti participace imigranta na trhu práce a poskytuje možnosti dalšího vzdělávání.

    Naše škola s právem státní jazykové zkoušky zajišťuje výuku a zkoušku z českého jazyka pro cizince.

Program kurzu je zaměřen na osvojení základních znalostí českého jazyka tak, aby absolvent kurzu byl schopen po 280 – 300 hodinách výuky složit zkoušku z českého jazyka. Touto zkouškou prokáže cizinec znalost českého jazyka při žádosti o udělení trvalého pobytu v České republice. Zkouška je jednotná v celé České republice a lze ji skládat ve vybraných jazykových školách s právem státní  jazykové zkoušky.

Uživatel rozumí známým každodenním výrazům a zcela základním frázím, jejichž cílem je vyhovět konkrétním potřebám, a umí tyto výrazy a fráze používat. Umí představit sebe a ostatní a klást jednoduché otázky týkající se informací osobního rázu (o místě, kde žije, o lidech, které zná apod).  Dokáže se domluvit.

    Termíny: viz odkaz v menu (vlevo v liště) "ZKOUŠKY"

    VÝUKA: